Sopimusehdot

Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Custom Media Oy:n (”Julkaisija”) julkaistessa yritysasiakkaan (”Asiakas”) tietoja (Kaikki Asiakkaasta julkaistava materiaali, kuten yhteystiedot, kuvat, yms., yhdessä ”Aineisto”) verkkosivuillaan tai mobiilisovelluksessaan (yhdessä ”Palvelu”). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Julkaisijan ja Asiakkaan välille syntyviin sopimuksiin riippumatta siitä, onko sopimus syntynyt suullisesti vai kirjallisesti.

Sopimuksen syntyminen ja peruutusoikeus

Sopimus Aineiston julkaisemisesta syntyy Asiakkaan tehdessä tilauksen, joko kirjallisesti tai suullisesti. Asiakkaalle lähetetään tilauksen vastaanottamisen jälkeen tilausvahvistus, jota ei tarvitse allekirjoittaa tai palauttaa. Epäselvyyden välttämiseksi Asiakkaan on hyvä tiedostaa, ettei tilausvahvistuksen palauttamatta jättäminen vapauta Asiakasta suullisen sopimuksen velvoitteista.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Peruutus tulee tehdä yksiselitteisesti ja kirjallisesti (kirje tai sähköposti asiakaspalvelu(at)alueluettelo.fi). Kolmannen osapuolen tekemällä peruutuksella ei ole oikeusvaikutusta.

Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta tilausvahvistuksen kirjauspäivästä lähtien ("Sopimuskausi"). Molemmat Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kirjallisesti milloin tahansa ennen Sopimuskauden päättymistä. Tällöin sopimus päättyy Sopimuskauden loputtua. Ellei kumpikaan Osapuoli ole irtisanonut sopimusta ennen Sopimuskauden päättymistä, Sopimuskautta jatketaan automaattisesti kahdellatoista (12) kuukaudella.

Hinnat ja laskutus

Palvelun arvonlisäveroton hinta on ilmoitettu tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa. Laskutus tapahtuu etukäteen Sopimuskausi kerrallaan. Laskun maksuehto on 14 päivää netto.

Julkaisijan vastuu

Julkaisija tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Julkaisija pyrkii korkeatasoiseen palveluun ympäri vuorokauden, mutta ei voi taata Palvelun tai sen osien häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. Julkaisija korjaa häiriöt niin pian kuin mahdollista. Julkaisija ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista tai mistään kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista.

Aineiston käyttöoikeus

Asiakas antaa Julkaisijalle oikeuden käyttää ja tarvittaessa tehdä muutoksia Aineistoon sen julkaisemiseksi Palvelussa. Asiakas vakuuttaa, että sillä on kaikki Aineiston käyttöön ja julkaisuun vaadittavat oikeudet ja sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan Kustantajaa kolmansien vaatimuksia vastaan.

Aineiston julkaiseminen ja vastuu sisällöstä

Aineisto julkaistaan Palvelussa sen mukaisesti, mitä osapuolet ovat keskenään sopineet ja kirjanneet tilausvahvistukseen. Asiakas hyväksyy tilausvahvistuksella Aineiston oikeellisuuden ja hyväksyy, ettei Julkaisija ole vastuussa Aineiston sisällöstä tai siinä esiintyvästä virheellisestä tiedosta. Asiakas on velvollinen itse pitämään tietonsa ajantasaisina ja ilmoittamaan Kustantajalle, jos heidän puhelinnumero, sähköposti, toiminimi, verkkosivu, logo tai muu vastaava yhteystieto tai tunnistamiseen liittyvä tieto muuttuu.

Riitojen ratkaisu

Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla hyvässä hengessä. Jollei sopua kuitenkaan näin saada aikaiseksi, niin riidat ratkaistaan lopullisesti Tampereen käräjäoikeudessa Suomen lakien mukaisesti.

Muutokset

Kustantaja voi muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta verkkosivuillaan osoitteessa http://alueluettelo.fi/sopimusehdot

Julkaisijalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille kokonaan tai osittain. Julkaisija pyrkii kuitenkin tarjoamaan Palvelun niiltä osin kuin Asiakas on jo maksanut, ellei Palvelun tarjoaminen muutu Julkaisijalle taloudellisesti kohtuuttomaksi. Julkaisijalla on oikeus muuttaa Palvelun hintaa. Tällöin uusi hinta tulee voimaan seuraavalle Sopimuskaudelle.